75% restauracji prowadzą kobiety

 

Restauracje McDonald’s podjęły działania, by wzmocnić pozycję żeńskich pracowników korporacji i zwiększyć równouprawnienie w rozwijaniu kariery zawodowej przez kobiety. Nowa strategia  pod hasłem „BETTER TOGETHER: Gender Balance & Diversity” (ang. „Razem lepiej: Równouprawnienie płci i różnorodność”). W planach uwzględnione zostało zwiększenie reprezentacji kobiet na wszystkich szczeblach organizacji do 2023 roku oraz promowanie ich udziału w biznesie i rozwoju marki.

– W celu zwiększenia liczby kobiet na różnych poziomach organizacji i promować ich rozwój McDonald’s wprowadzi nienacechowane płciowo opisy stanowisk personelu biurowego i obsługi restauracji. Dodatkowo zwiększy wysiłki na rzecz różnorodności w procesach rekrutacyjnych, a także zainwestuje w narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję do rozpoznawania i eliminowania uprzedzeń przy wyborze kandydatów. McDonald’s dokona również analizy składu zespołów pracowniczych o szczególnym potencjale, oraz będzie promować równouprawnienie płci i wspierać rozwój kariery poprzez udział w programach mentoringowych i sponsoringowych dla managerów – zapowiada sieć restauracji.

Kobiety w McDonald’s na całym świecie zajmują obecnie 30% stanowisk zarządzających wyższego szczebla i 41% funkcji dyrektorskich i wyższych w ponad 37 tys. lokalizacji na 120 rynkach. W Polsce feminizm w korporacji jest większy – wśród kadry kierowniczej średniego i wyższego blisko połowa należy do płci żeńskiej, a kobiety prowadzą aż 75% wszystkich 422 restauracji sieci.

kup artykuly platne