Podpisano umowę z BGK na ponad 205 milionów złotych

   • Przedstawiciele samorządu kujawsko-pomorskiego podpisali umowę z BGK
  • Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomiono wsparcie
  • Wyniesie ono łącznie ponad 205 milionów złotych 

W marcu przedstawiciele samorządu województwa kujawsko-pomorskiego podpisali umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchamiającą ponad 205 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach instrumentów finansowych. To ważne wsparcie, które pomoże w rozwoju regionalnej przedsiębiorczości.

– W ramach naszego RPO na uruchomienie zwrotnych instrumentów finansowych przeznaczyliśmy w sumie ponad 900 milionów złotych. To pieniądze, którymi można wielokrotnie obracać, co pozwala na generowanie większego strumienia środków inwestycyjnych – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Będą to środki na działania z zakresu: wspierania najmniejszych przedsiębiorców, wdrażania prac badawczo-rozwojowych (B+R), rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz pomocy w poszukiwaniach zagranicznych rynków zbytu i partnerów biznesowych.

W uroczystym podpisaniu umowy z BGK, która odbyła się w warszawskiej siedzibie instytucji wzięli udział wicemarszałek Dariusz Kurzawa, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysław Cieszyński i dyrektor zarządzająca pionem funduszy europejskich Patrycja Wolińska-Bartkiewicz.

Do końca czerwca planowane jest także zawarcie umów z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju (z zakresie inwestycji w innowacje) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej).

Pełna informacja na ten temat dostępna jest na stronie internetowej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd