Zaskarżona uchwała dotycząca propagandy gender i LGBT

 

Jak donosi Nasz Dziennik, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga wojewody pomorskiego na uchwałę Rady Miasta Gdańska dotyczącą propagandy gender i LGBT.

– Pomimo apeli mieszkańców Gdańska wojewoda Dariusz Derlich nie zdecydował się na zastosowanie rozstrzygnięcia nadzorczego, które potwierdziłoby nieważność uchwały wprowadzającej „Model na rzecz równego traktowania”, który ma wdrożyć zapisy Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym w mieście – pisze Nasz Dziennik.

Jak czytamy w gazecie, „Model na rzecz równego traktowania” to niemal 180 rekomendacji dla 6 przesłanek dyskryminacji – ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie, niepełnosprawność i orientację seksualną.

– Co to jednak oznacza w praktyce? Wprowadzenie seksedukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym, opartej na wytycznych WHO, zachęcającej m.in. do instruowania maluchów w kwestii masturbacji. Postuluje się też przywileje dla środowisk homoseksualnych, np. poprzez finansowanie billboardów, i uznaje za formę dyskryminacji przyznawanie się do wiary katolickiej w przestrzeni publicznej. Na realizację postulatów uchwały władze Gdańska zamierzają przeznaczyć niebagatelną kwotę 12 mln zł rocznie. Z publicznych środków nie będą mogły jednak skorzystać publiczne instytucje i organizacje sprzeciwiające się postulatom „Modelu na rzecz równego traktowania” - podkreśla gazeta.– wyjaśniają dziennikarze.

Źródło: