Działał politycznie zamiast profesjonalnie?

 

Senator PiS Marek Pęk poinformował na Twitterze o złożeniu zawiadomienia do rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie przeciw adw. Romanowi Giertych i Jackowi Duboisowi. Jak twierdzi, mogli oni naruszyć zasady etyki zawodowej oraz tajemnicy adwokackiej i działać wbrew interesom klienta Geralda Birgfellnera, narażając go na poniesienie odpowiedzialności karnej.

Jak argumentuje senator, Roman Giertych i Jacek Dubois mieli naruszyć przepisy wskazane w Kodeksie Etyki Adwokackiej, a mianowicie: „udzielić klientowi porady prawnej niezgodnie z dobrą wolą i wiedzą, bez dochowania należytej uczciwości, sumienności i gorliwości, zatajając przed nim ryzyko poniesienia przez niego odpowiedzialności karnej”, „naruszyć obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej” oraz „przyjmować w mediach rolę rzecznika prasowego ich klienta oraz udzielać wypowiedzi, które nie wynikały z merytorycznej potrzeby odpowiedzi na zarzuty stawiane klientowi”.Marek Pęk wskazuje również, że publiczne wypowiedzi Romana Giertycha miały często „charakter polityczny”, a o publikacji „Gazety Wyborczej” adwokat Geralda Birgfellnera wiedział zanim się ukazała, o czym świadczą zapowiedzi w mediach społecznościowych.

– On niewątpliwie ma większą wiedzę na ten temat. To zastanawiające czy jako pełnomocnik klienta nie powinien raczej w momencie, gdy dowiedział się, że te nagrania trafiły do prasy, odwieść go od dalszego wchodzenia w tą sprawę. Pytanie czy jego klient nie jest tutaj instrumentem do prowadzenia szerszej działalności – komentował swoje wątpliwości senator Marek Pęk.

kup artykuly platne