Związek zawodowy policji wydał oświadczenie

   • Od piątku 2 tys. policjantów ochrania wejścia na teren wokół budynku sejmu
  • W związku z tym przewodniczący NSZZ Policjantów wydał oświadczenie
  • Policja chce być traktowana jako formacja apolityczna 

Od piątku 2 tys. policjantów asekuruje wejścia na teren wokół budynku sejmu. W związku z tym przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski wydał oświadczenie, w którym odniósł się do konieczności ochrony przez funkcjonariuszy części parlamentarzystów oraz sejmu i innych obiektów państwowych w Warszawie. Nawiązując się do ostatnich wydarzeń wyraził zaniepokojenie wykorzystywaniem funkcjonariuszy do spraw o podłożu politycznym.

– Polska policja i jej funkcjonariusze realizują zadania wynikające z ustawowych obowiązków i składanej roty ślubowania, stojąc przede wszystkim na straży bezpieczeństwa wewnętrznego naszej Ojczyzny i jej mieszkańców. Jesteśmy apolityczną formacją i włączanie policji w polityczną retorykę jest niedopuszczalne, spowoduje utratę zaufania Polaków do naszej formacji doprowadzi również do pogłębienia podziałów społecznych – można przeczytać w treści komunikatu.

Ponadto funkcjonariusze zaznaczyli, iż w okresie świątecznym powinni przebywać z rodzinami w domach zamiast przebywać na delegacjach, mających na celu strzeżenie obiektów politycznych w Warszawie.

– Dajemy wyraźny sygnał, że nie chcemy być mieszani w politykę. Byłoby lepiej, gdyby w okresie świątecznym policjanci przebywali w domach, a nie ściągano ich do Warszawy, by pilnowali Sejmu i biur poselskich. Ale nie mamy wyjścia. Naszym zadaniem jest zabezpieczanie porządku – dodał podinsp. Andrzej Szary z policyjnych związków zawodowych.