Andrzej Duda zabiera głos w drażliwej sprawie

Wczoraj prezydent Andrzej Duda odwiedził Hajnówkę. Przemawiając do zgromadzonych mieszkańców odniósł się do kontrowersyjnej sprawy wycinki Puszczy Białowieskiej.

– W kwestii wycinki Puszczy Białowieskiej to mieszkańcy regionu powinni zostać wysłuchani. Oczywiście są eksperci, znawcy, badacze, ludzie, którzy profesjonalnie zajmują się problemami lasów, ich ochrony, utrzymania, rozwoju – także ich ochrony przed szkodnikami takimi jak kornik drukarz – ale liczy się także i państwa zdanie na ten temat – stwierdził.

Jak ocenił Duda, choć nad dobrami Puszczy Białowieskiej należy czuwać, nie cały jej obszar jest chroniony.

– Nie wolno zapominać, że żyją tutaj ludzie, którzy nie zawsze są w stanie utrzymać się z samej tylko turystyki – zauważył.

Prezydent zwrócił uwagę na to, jak ważna jest dla rządu rozbudowa infrastruktury drogowej, zwłaszcza na wschodzie kraju.

– Dramatyczny brak dróg, które pozwalają na sprawną komunikację, ograniczają nie tylko możliwości rozwoju gospodarczego i biznesowego, ale także i możliwości rozwoju turystycznego. Kwestia budowy drogi Via Carpatia, czyli w praktyce drogi S61 i S19, kwestia ukończenia wreszcie drogi S8, kontynuowania autostrady A2 – to są tematy ogromnie ważne dla tej części Polski – mówił.