Bilans nie zadowala

   • Wartość polskiego eksportu do USA wyniosła w 2016 r. 4,8 mld $
  • Import z USA do Polski utrzymywał się na poziomie 5,6 mld $
  • W efekcie USA były w 2016 r. 12. partnerem Polski w eksporcie i 8. w imporcie 

Według wstępnych danych GUS, ubiegłoroczny eksport do Stanów Zjednoczonych osiągnął wartość ponad 4 mld 810 mln $ i zwiększył się o 7,7%, a import ponad 5 mld 637 mln $ i wzrósł o 7,2%. Z informacji Ministerstwa Rozwoju wynika z kolei, że Polska eksportuje do USA nie tylko bezpośrednio, ale również za pośrednictwem zagranicznych centrów dystrybucji oraz poprzez brokerów w Europie Zachodniej dostarczających surowce do wielkiego amerykańskiego przemysłu. Faktyczna wartość eksportu z Polski do USA jest zatem wyższa niż podają oficjalne dane.

Jak wskazano, w budowaniu relacji biznesowych w USA przez polskie przedsiębiorstwa, czynnikiem ryzyka ograniczającym zaufanie do rynku jest kwestia wiz.

– USA utrzymują wizy dla polskich obywateli wbrew zasadzie o wzajemności w ruchu bezwizowym z UE. Notowane są odmowy wiz pracowniczych oraz pozwoleń na pracę dla kierowanych do USA polskich ekip świadczących usługi w ramach kontraktów. W kategoriach budowania relacji biznesowych w USA przez polskie przedsiębiorstwa, sprawa wiz stanowi czynnik ryzyka ograniczający zaufanie do rynku – podkreślono.

Jednocześnie zwrócono uwagę na bardzo dobry klimat inwestycyjny na rynku amerykańskim.

– Warunki dla prowadzenia biznesu w USA są bardzo dobre, rynek zapewnia skalę rozwoju, co pozwala na wzrost kapitału i dalszą ekspansję. Przedsiębiorstwa działające na terytorium USA muszą spełniać wymagania zawarte jednocześnie w prawie federalnym (obowiązującym na terytorium całego kraju), stanowym i w prawie lokalnym (na terytorium danego okręgu) – wskazano.

Według wstępnych danych GUS, obroty handlowe Polski z USA w 2016 r. wyniosły 10,4 mld $ (+7,5%). Dla porównania, w 2015 r. osiągnęły 9,7 mld $. Pozycja USA w handlu zagranicznym Polski umocniła się. USA były w 2016 r. 12. partnerem w polskim eksporcie z udziałem 2,4% oraz 8. w imporcie (2,8%). Dla porównania, w 2008 r. USA były dla Polski 19. partnerem w eksporcie i 11. partnerem w przywozie ogółem.

Z dokumentów resortu rozwoju wynika też, że w handlu Polski z USA w ostatnim roku (2016) dominujące znaczenie miały wyroby przemysłu elektromaszynowego stanowiące prawie 58% polskiego eksportu na rynek USA oraz 61% importu z tego rynku. Na poziomie bardziej szczegółowym główne pozycje w eksporcie z Polski do USA to: silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe – 13,9%, artykuły rolno-spożywcze – 8,6%, oraz meble i ich części – 7,5%

W imporcie z USA czołowe miejsca zajęły natomiast pozycje: silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe – 13,6%, samoloty – 6,9%, art. rolno-spożywcze – 5,8%, samochody osobowe – 3,7%

– Największa pozycja w eksporcie i imporcie w postaci silników oraz turbin to efekt wspólnych przedsięwzięć m.in. w polskiej Dolinie Lotniczej – podkreślono w dokumencie.

Z kolei w ciągu 3 miesięcy 2017 r. obroty handlowe Polski z USA wzrosły o 7,2% w relacji do tego samego okresu roku poprzedniego i wyniosły 2,8 mld $. Eksport z Polski do USA osiągnął wartość 1,4 mld $ (wzrost o 17,7% w relacji do tego samego okresu roku ubiegłego). Jeśli chodzi o bezpośrednie inwestycje zagraniczne z USA w Polsce, to na koniec 2015 r. ich wartość wyniosła 5,4 mld $ (na koniec 2014 r. – 7,6 mld $, według NBP), co daje USA pozycję 11. inwestora w Polsce.

Do czołowych inwestorów w Polsce, jak podało MR, należą m.in.: Niderlandy, Niemcy, Luksemburg, Francja, Hiszpania, Włochy. USA inwestują w Polsce bezpośrednio i poprzez kraje trzecie. Wartość amerykańskiego kapitału w Polsce jest faktycznie wyższa niż podają statystyki. Natomiast Amerykańska Izba Handlowa w Polsce szacuje aktualnie całkowitą wartość zaangażowania inwestycyjnego USA w Polsce na ok. 40 mld dolarów i zatrudnienie ogółem ok. 200 tys. osób.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl