Pierwsze wyróżnienie dla miasta w historii wyróżnienia

   • Częstochowa otrzymała Honorowy Medal Europejski Business Centre Club
  • Jeszcze nigdy w 17-letniej historii tego wyróżnienia nie przyznano go miastu
  • Doceniono wyjątkową skuteczność w pozyskiwaniu środków na projekty infrastrukturalne 

Częstochowa otrzymała Honorowy Medal Europejski przyznawany przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Jeszcze nigdy w 17-letniej historii tego wyróżnienia nie przyznano go miastu.

Nagroda cieszy szczególnie ze względu na kryteria, na podstawie których jest przyznawana. W Częstochowie doceniono wyjątkową skuteczność w pozyskiwaniu środków na projekty infrastrukturalne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na inwestycje w kapitał ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach krajowych programów operacyjnych oraz Funduszu Spójności. W poprzednich okresach programowania miasto pozyskało około miliarda złotych. W ramach aktualnego rozdania, w roku bieżącym roku kwota ta wyniosła już 500 milionów złotych.

Dbałość o zdrowie i kondycję mieszkańców oraz poszanowanie praw człowieka w mieście to bardzo ważny aspekt dla przyznających tę nagrodę. Częstochowa wprowadza liczne programy zdrowotne i profilaktyczne finansowane z budżetu miasta – szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom, wirusowi HPV, rehabilitacja seniorów oraz pionierski program dofinansowania in vitro to tylko niektóre z nich. Jeżeli do tego dodamy zapobieganie wykluczeniu społecznemu, dbałość o osoby starsze, rodziny wielodzietne i liczne akcje edukacyjne to otrzymujemy obraz miasta wyznającego najlepsze unijne wartości.

 

Intensywna promocja Częstochowy pod kątem przyciągania inwestycji, ulokowanie na jej terenie dwóch Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz działania na rzecz rozwijania przedsiębiorczości i profilowania szkolnictwa zawodowego i technicznego na potrzeby lokalnych pracodawców to kolejne  z działań, które zostały docenione w kontekście tego wyróżnienia. Tylko stworzenie przyjaznego przedsiębiorcom klimatu, zabezpieczenie ich potrzeb oraz efektywna współpraca na linii Biznes – Edukacja – Samorząd gwarantuje właściwy rozwój miasta i regionu, a to właśnie zdaniem Komisji Weryfikacyjnej dzieje się w Częstochowie.

Celem Medalu Europejskiego jest promocja laureatów na terenie UE oraz promocja europejskich standardów. Medal będący nagrodą niekomercyjną jest także formą wspierania rodzimej przedsiębiorczości i jakości oraz rekomendacją dla firm czy produktów, wystawioną przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

– Politycy, którzy w 2004 roku wprowadzili nasz kraj do Unii Europejskiej stworzyli olbrzymi potencjał dla firm i samorządów dając tym samym impuls rozwojowy. Dziś grzechem byłoby nie korzystać z tych możliwości. Wyróżnienie Komitetu jest szczególnie wartościowe ponieważ samorządność i rozwój regionalny to jedne z filarów rozwoju Unii Europejskiej – podkreśla Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk

Honorowy Medal Europejski wręczono podczas uroczystości, która odbyła się 7 czerwca w Warszawie. Medal Europejski przyznawany jest od 2000 roku.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd