Przeciętne pensje Polaków

 

W Jastrzębiu-Zdroju odnotowano w 2016 r. najwyższe przeciętne wynagrodzenie w Polsce sięgające 6132 zł. Relatywnie najgorzej zarabiają mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie przeciętna pensja wyniosła 3229 zł.

Dane obejmujące 66 miast na prawach powiatu, czyli m.in. dawne stolice województw oraz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, opublikował Główny Urząd Statystyczny.

Położone w woj. śląskim Jastrzębie-Zdrój, z kwotą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w wysokości 6131,62 zł, kolejny raz znalazło się na czele miast na prawach powiatu, w których zarabia się najwięcej. Przeciętne zarobki w tym mieście stanowią 143 proc. średniej krajowej – 4290,52 zł.

Z wyjątkiem Warszawy, w której statystyczne wynagrodzenia wyniosły 5739,61 zł, plasując stolicę na drugiej pozycji, również kolejne miejsca w czołówce miast o najwyższych zarobkach zajęły samorządy z woj. śląskiego: Jaworzno (5314,6 zł) i Katowice (5274,86 zł). Jak wynika z zestawienia, stosunkowo dobrze zarabia się też w Płocku (5238,34 zł), Gdańsku (5118,59 zł) i Sopocie (5104,38 zł).

W pierwszej dziesiątce znalazły się ponadto: Gliwice (4832,33 zł), Dąbrowa Górnicza (4802,04 zł) oraz Wrocław (4800,54 zł). Przeciętne zarobki w stolicy Dolnego Śląska wyniosły 112 proc. średniej krajowej.

Najniższe średnie wynagrodzenie wśród miast na prawach powiatu odnotowano w Piotrkowie Trybunalskim w woj. łódzkim. Przeciętna pensja w mieście to 3229,18 zł, co stanowi 75,3 proc. średniej krajowej. Niewiele więcej wyniosły zarobki mieszkańców Grudziądza w woj. kujawsko-pomorskim (3323,9 zł) oraz Świętochłowicach w woj. śląskim (3353,91 zł).

Dane o wynagrodzeniach GUS podaje w ujęciu brutto, łącznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) płaconymi przez ubezpieczonego pracownika. Kwoty nie obejmują podmiotów gospodarczych, w których pracuje do dziewięciu osób.

Pełne zestawienie obejmujące 66 miast na prawach powiatu opublikował Serwis Samorządowy PAP www.samorzad.pap.pl.

Źródło: www.kurier.pap.pl