Połączenie biznesu i nauki szansą na sukces?

Instytut Lotnictwa w Warszawie, wspierający polską branżę związaną z samolotami, dąży do intensyfikacji współpracy z polskimi małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W tym celu utworzył klaster lotniczy i stał się jego koordynatorem.

– Tworzymy klaster lotniczy wspierający rozwój technologii lotniczych w małych i średnich zakładach. To nasza nadzieja na szerszą współpracę z takimi przedsiębiorstwami – komentował Leszek Loroch, zastępca dyrektora instytutu.

Ścisła współpraca z polskim biznesem ma zwiększyć szanse na udane komercjalizacje. Przykładem takiej kooperacji jest sprzedaż licencji na metodę wytwarzania nadtlenku wodoru, wykorzystywanego jako paliwo rakietowe. Dzięki tej transakcji uruchomiono jego produkcję i rozpoczęto z sukcesem sprzedaż produktu na rynkach krajowych i europejskich.

– – Branża lotnicza to nasza działalność od 90 lat. Od 1926 roku Instytut pracuje na rzecz lotnictwa. Po II wojnie światowej nastąpił dość intensywny okres rozwoju lotnictwa w Polsce, a Instytut miał w tym swój znaczący udział. Pracujemy i pracowaliśmy wspólnie z przemysłem, z zakładami lotniczymi w Świdniku, Mielcu i Rzeszowie. Ta współpraca w dużej części przetrwała, w dalszym ciągu mamy kontakty i pracujemy na rzecz i z zakładami lotniczymi w Polsce. Pracujemy również z zakładami małymi i średnimi – stwierdził Loroch. – Nasza współpraca z firmami obejmuje obecnie sprzedaż licencji, komercjalizację wyników badań i inwestowanie rezultatów w nowe programy oraz możliwości rozwoju.