Dziś zostanie opublikowana pierwsza część akt

   • Zostanie opublikowany wykazu dokumentów wyłączonych z tzw. zbioru zastrzeżonego
  • Ujawnienie dokumentów jest związane z zmianą ustawy o IPN
  • W ramach całej procedury ujawnionych może zostać około 347 metrów bieżących akt 

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej zostanie opublikowany wykazu pierwszej części akt wyłączonych z tzw. zbioru zastrzeżonego. Znajdują się w nim teczki personalne tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa PRL, oficerów wywiadu i kontrwywiadu, a także materiały operacyjne.Ujawnienie dokumentów jest związane z zmianą ustawy o IPN z dnia 29 kwietnia 2016 roku, w której formalnie usunięto wyodrębnienie zbioru zastrzeżonego.

– Decyzją Prezesa i Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej 24 stycznia 2017 r. na stronie internetowej IPN zostanie opublikowana pierwsza część wykazu dokumentów, wyłączonych z byłego wyodrębnionego, tajnego zbioru w archiwum Instytutu. Wykaz obejmuje jednostki archiwalne, które wyłączono w roku 2016 z magazynów, w których znajdował się dawny zbiór zastrzeżony – zakomunikował oficjalnie IPN.

Wykaz powstał na podstawie spisów i aneksów zdawczo-odbiorczych, dokumentującej procedurę przenoszenia akt ze wyodrębnionego zasobu archiwalnego IPN do zbioru ogólnodostępnego. Szczegółowe opisy dokumentów zamieszczono w aplikacji Cyfrowe Archiwum, dostępnej dla naukowców i dziennikarzy w każdej czytelni Instytutu Pamięci Narodowej.

– Kolejne części wykazu akt byłego zbioru wyodrębnionego IPN będą publikowane na stronie internetowej IPN w ramach inwentarza archiwalnego – oświadczył IPN.

W ramach całej procedury ujawnionych może zostać około 347 metrów bieżących akt, w tym 655 taśm magnetycznych.