Obca waluta już mniej obca

   • Transakcje w obcych walutach w Polsce mogą mieć wyłącznie charakter pomocniczy
  • Banknoty innych państw, które są w obiegu, zostały opisane w „Albumie walut obcych”
  • Publikacja NBP zawiera część multimedialną, pozwalającą na łatwe znalezienie informacji 

Jedyną obowiązującą w Polsce walutą jest złoty i tylko w tej walucie można – zgodnie z prawem – regulować wszelkie należności. Wartość czegokolwiek zapisana na terenie kraju np. w dolarach, euro czy rublach, może mieć wyłącznie charakter pomocniczy i nieoficjalny.

Odpowiedzi na pytanie, jak sprawdzić, czy banknoty jakiegoś państwa są rzeczywiście w obiegu, szukać należy w „Albumie walut obcych”, publikacji zawierającej wizerunki oraz opisy banknotów i monet Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Australii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Japonii, Kanady, Norwegii, Republiki Czeskiej, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii.

Jak informuje NBP na swojej stronie internetowej w dziele „Publikacje”, „Album walut obcych” składa się z części multimedialnej pozwalającej na łatwe i szybkie poruszanie się po Albumie oraz z części w formacie PDF, przeznaczonej do wydruku. Prezentowane w Albumie wizerunki banknotów i monet dotyczą znaków pieniężnych powszechnego obiegu, będących prawnym środkiem płatniczym oraz znaków pieniężnych wycofanych lub wycofywanych z obiegu i podlegających nadal wymianie.

Wizerunki banknotów i monet zamieszczone zostały po uzyskaniu zgody właściwych instytucji emisyjnych i są prezentowane zgodne z zasadami określonymi przez te instytucje. W Albumie zamieszczone są wizerunki wzorów banknotów, na których znajdują się napisy, znaki lub perforowania oznaczające w różnych językach: WZÓR. Oznaczenia te występują pojedynczo lub w formie wielokrotnie powtórzonej. Banknoty będące w obiegu nie posiadają ww. oznaczeń.

Album zawiera m.in. strony z opisami zabezpieczeń banknotów, tabele z opisami banknotów będących prawnym środkiem płatniczym, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie, oraz tabele z opisami banknotów wycofanych lub wycofywanych z obiegu, podlegających wymianie.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl