Sprawdź stopień akceptacji nieetycznych zachowań finansowych

 

Jak wynika z tegorocznej edycji badania „Moralność finansowa Polaków” Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Polacy w prawie 25% sytuacji mają tendencje do usprawiedliwiania naruszania prawa, norm prawnych i standardów etycznych przez konsumentów. Ogólna wartość stopnia akceptacji nieetycznych zachowań finansowych wyniosła 23,2 pkt. To wynik wyższy niż w ubiegłym roku.

Badanie przeprowadzono w marcu na 1000-osobowej próbie Polaków z całego kraju w wieku powyżej 18 lat. Na jego podstawie określono wartość Indeksu Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych (permisywizmu społecznego), który jest miarą społecznego przyzwolenia na naruszanie prawa, norm prawnych bądź standardów etycznych przez konsumentów.

infoplanet wydarzenia polska jaka jest nasza moralnosc finansowa wykres

Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych to uśredniony procent odpowiedzi „czasem”, „często” lub „zawsze” na pytania o możliwość usprawiedliwiania w codziennym życiu praktyk, takich jak:


  • posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości, by uzyskać kredyt,

  • niezwracanie uwagi kasjerowi, który pomylił się na własną niekorzyść,

  • zawyżanie wartości poniesionych szkód, by uzyskać nienależne odszkodowanie,

  • częsta zmiana rachunku bankowego, by uniknąć zajęcia środków przez komornika,

  • zatajanie informacji uniemożliwiającej wzięcie kredytu,

  • przepisywanie majątku na rodzinę, by uciec przed wierzycielem,

  • płacenie gotówką bez rachunku, by uniknąć płacenia VAT,

  • praca na czarno, by uniknąć ściągania długów z pensji,

  • zaciąganie kredytu nie zapoznając się dokładnie z warunkami spłaty.

– Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych odwzorowuje poziom społecznego przyzwolenia na nadużycia. Przyzwolenie wyznacza sprzyjające środowisko dla tych nadużyć, ponieważ osoby popełniające je nie tylko nie muszą obawiać się społecznej niechęci, ale mogą liczyć na swoiste wsparcie ze strony otoczenia. Analiza wartości Indeksu Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych i jego zmian w czasie ułatwia identyfikację pewnych niepisanych reguł postępowania konsumentów, czyli nieformalnych instytucji kształtujących relacje na rynku finansowym – wyjaśnia autorka badania prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka.

Jak się okazuje standardy etyczne współgrają z normami prawa, ponieważ najrzadziej usprawiedliwiamy te nadużycia, które są zagrożone wysokimi sankcjami karnymi, jak choćby posługiwanie się fałszywymi dokumentami przy uzyskaniu kredytu.

Źródło: Informacja z serwisu infoWire.pl