580 tys. wykształconych Polaków za granicą

 

Jak wynika z raportu nt. drenażu mózgów przygotowanego dla Europejskiego Komitetu Regionów, w 2017 roku poza granicami Polski mieszkało blisko 580 tys. wykształconych Polaków. Była to największa liczba młodych obcokrajowców po studiach wśród wszystkich państw UE. Najwięcej z nich trafia do Niemiec (33%) i Wielkiej Brytanii (20%).

– Z 17 milionów Europejczyków, którzy zmienili kraj pobytu, co czwarty (ok. 4,2 mln) miał wyższe wykształcenie. W liczbach bezwzględnych najwyższa liczba najlepiej wykształconych osób w 2017 r. pochodziła z Polski (576 300), z Niemiec (472 700) i Rumunii (467 500) – wylicza raport.

Jak podkreślają autorzy dokumentu, w niektórych regionach UE zauważalna jest znaczna migracja osób wykształconych i – w konsekwencji – do zjawiska drenażu lub marnotrawstwa mózgów. W efekcie za granicę trafiają największe talenty naukowe, poszukujące atrakcyjnych warunków zatrudnienia.

– Negatywny wpływ na cały system UE niesie marnotrawstwo mózgów. Dzieje się tak, gdy wysoko wykwalifikowani pracownicy migrują do innego regionu UE nie mając wystarczającej wiedzy na temat zapotrzebowania na pracowników. Kończy się na tym, że są bezrobotni lub pracują w zawodzie, który nie wymaga wysokich umiejętności – zaznaczono w raporcie.

kup artykuly platne