Konferencja jest częścią projektu ADAPTCITY

   • 15–16 maja w Lublinie odbędzie się II Klimatyczne Forum Metropolitarne
  • To element projektu Unii Metropolii Polskich „ADAPTCITY”
  • Jego celem jest propagowanie działań służących adaptacji do zmian klimatu w metropoliach 

W Lublinie w dniach 15–16 maja w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się II Klimatyczne Forum Metropolitarne. Konferencja jest częścią projektu „ADAPTCITY – Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu z wykorzystaniem map klimatycznych i partycypacji społecznej”. Współrealizatorem projektu jest Unia Metropolii Polskich, razem z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, Miastem Stuttgart oraz miastem st. Warszawą w ramach instrumentu finansowego Komisji Europejskiej na rzecz środowiska LIFE+. Krajowym Koordynatorem LIFE+ jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Jego celem jest propagowanie działań służących adaptacji do zmian klimatu w metropoliach (zarówno wśród władz i administracji miast centralnych, jak i gmin obszarów metropolitalnych).

Konferencje odbywające się w różnych miastach są profilowane tematycznie, ze względu na istotny problem adaptacyjny dla danego miasta (np. powodzie we Wrocławiu, zmiana wiatrów w Szczecinie czy opady śniegu w Krakowie i Rzeszowie). W Lublinie tematem głównym Forum będą wody opadowe i wzrost temperatury powietrza. Podczas dwudniowej konferencji zaprezentowany zostanie dorobek m. st. Warszawy i Instytutu na Rzecz Ekorozwoju oraz innych gmin w zakresie opracowywania strategii miasta adaptacji do zmian klimatu.

Najważniejsze zadania dla miast w ramach projektu to przygotowanie mapy ryzyka klimatycznego i ich skutków dla ludzi, gospodarki i przyrody, opracowanie strategii adaptacji do zmian klimatu, przeprowadzenie kampanii promujących problematykę adaptacji do zmian klimatu wśród miast UMP i ich mieszkańców oraz wydanie poradnika adaptacji dla terenów zurbanizowanych.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd