Stwierdzono brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu

   • Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o zgodzie na zakup akcji Banku Pekao SA
  • PZU SA za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju, nabędzie ich mniej niż 20%
  • Dzięki temu udział rodzimego kapitału w sektorze bankowym przekroczy 50% 

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez PZU SA, za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju, akcji Banku Pekao SA, w liczbie przekraczającej 20%. Chodzi o kupno akcji od włoskiego Unicredit.

Decyzja KNF oznacza, że centra decyzyjne dwóch największych działających w Polsce banków będą znajdować się w naszym kraju, a udział rodzimego kapitału w sektorze przekroczy 50% – tak te zgodę skomentował wicepremier Mateusz Morawiecki.

– Każda duża i liczącą się gospodarka świata dąży do tego, żeby istniała zdrowa i efektywna równowaga między kapitałem zagranicznym, a kapitałem lokalnym w strategicznych i wrażliwych sektorach przemysłu oraz usług. Takim sektorem jest z pewnością krajowy sektor bankowy, który jeszcze kilka lat temu w Polsce był mocno zdominowany przez inwestorów zagranicznych – oświadczył Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że po decyzji KNF zezwalającej na zmiany właścicielskie w Pekao SA „można oficjalnie już potwierdzić, że udział rodzimego kapitału w polskim sektorze bankowym przekracza 50%, co stanowi silny bufor bezpieczeństwa dla polskiej gospodarki przed potencjalnymi turbulencjami na międzynarodowych rynkach finansowych”.

W grudniu 2016 r. PZU i PFR poinformowały, że zgadzają się kupić od UniCredit 32,8%. akcji Pekao za 10,6 mld zł, w tym PZU zapłaci 6,46 mld zł. Transakcja obejmuje zakup przez działające w porozumieniu PZU i PFR pakietu akcji obejmującego docelowo ok. 32,8% ogólnej liczby głosów.

Proces odkupienia od włoskiego Unicredit akcji Pekao SA to element zapowiadanej przez rząd repolonizacji sektora bankowego.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl