Równe szanse na rynku pracy to tylko hasło?

 

Jak wynika z najnowszego raportu CBOS, coraz więcej kobiet uważa, że mają równe szanse podczas konkurowania z mężczyznami o te same stanowiska. Jednak większość z nich nie ma złudzeń w kwestii zarobków – w tej sferze na rynku pracy wciąż nie ma równouprawnienia.

– 11% mężczyzn uważa, że pracująca kobieta szkodzi życiu rodzinnemu. Podobny pogląd podziela też 8% respondentek. Mężczyźni jednak rzadziej uważają, że kobieta realizując się zawodowo może przynosić jakieś korzyści dla życia rodzinnego. Kobiety przeważnie nie widzą żadnego wpływu pracy na rodzinę – ocenia badanie CBOS dot. sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Odsetek opinii, że kobiety realizując się zawodowo zapewniają więcej korzyści niż strat dla życia rodzinnego spada wśród mężczyzn mających dzieci. Częściej uważają oni, że korzyści i straty się równoważą. Kobiety mające dzieci znacznie częściej niż osoby bezdzietne uważają natomiast, że ich praca zawodowa źle wpływa pracy na rodzinę.

– Można wnioskować, że pracujące matki mają wyrzuty sumienia, że niewystarczająco troszczą się o rodzinę. Wyrzuty sumienia wzmacniane są przez postawę mężczyzn – oceniają autorzy badania.

Ankieterzy zapytali również o wysokość zarobków kobiety i mężczyzn na takim samym stanowisku.

– W ostatnich latach wzrosła liczba odpowiedzi, że kobiety osiągają takie same zarobki jak mężczyźni. Obecnie twierdzi tak 23% badanych. 2/3 kobiet uważa, że mając takie same kwalifikacje, zarabia mniej. Wzrosła za to liczba mężczyzn przekonanych o większej równości płci na rynku pracy. Zaledwie 5% z 1066 pytanych osób powiedziało, że kobiety pod względem płac są na rynku pracy uprzywilejowane. Zarobki nadal jednak pozostawiają wiele do życzenia. Większość kobiet nadal nie ma złudzeń, że rzeczywistość jest zgoła odmienna i na pełne równouprawnienie na rynku pracy trzeba jeszcze zaczekać – ocenia raport CBOS.

kup artykuly platne