Czy nowe prawo działa?

 

Najbliższa niedziela, 18 marca, jako ostatnia niedziela miesiąca, będzie drugim dniem obowiązywania zakazu handlu, który wszedł w życie 1 marca. Zgodnie z jego treścią, sklepy mogą być otwarte wyłącznie w pierwsze i ostatnie niedziele miesiąca, co daje łącznie 21 niedziel w roku. Wyjątkami są miesiące świąteczne – kwiecień i grudzień. W pierwszym przypadku, z uwagi na Wielkanoc, handlowa będzie tylko jedna niedziela: 29 kwietnia, zaś w drugim – zakupy będzie można zrobić we wszystkie niedziele z wyjątkiem 9 grudnia.

Zakaz handlu pod groźbą kary w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł. lub – przy uporczywym łamaniu przepisów – ograniczenia wolności, nie dotyczy jednak: piekarni, cukierni, lodziarni, stacji paliw płynnych, kwiaciarni i handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami oraz zniczami przy cmentarzach i w zakładach pogrzebowych, a także sklepów z pamiątkami, sklepów z prasą oraz biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów, jak również placówek pocztowych, o ile nie będą one oferować innych towarów niż wynika to z ich nazwy.

Handel dozwolony jest również w jednostkach więziennych i wojskowych, aptekach i punktach aptecznych, w zakładach leczniczych dla zwierząt, w hurtowniach farmaceutycznych, zakładach leczniczych przeznaczonych dla osób wymagających całodobowego monitoringu, placówkach handlowych w zakładach hotelarskich oraz prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku oraz placówkach organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, placówkach handlowe na dworcach, w portach i przystaniach morskich, w portach lotniczych, w strefach wolnocłowych, w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej i na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych budowlach morskich.

Pierwsza niedziela objęta zakazem handlu przypadła na 11 marca (pierwsza niedziela miesiąca). Z tego względu w całej Polsce przeprowadzano ok. 7 tys. kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Jak ustalili inspektorzy, większość placówek handlowych przestrzegała nowego prawa, zamykając sklepy lub obsadzając stanowiska sprzedawcy osobami właścicieli lub członkami ich rodzin. W całej Polsce nałożono tylko kilka mandatów o ukaranie grzywną w wysokości tysiąca złotych i złożono dwa wnioski do sądu o ukaranie.

Przepisy związane z ograniczeniem handlu będą również stopniowo zaostrzone. Od 1 stycznia 2019 roku handel dozwolony będzie tylko w ostatnią niedzielę w miesiącu, zaś od 1 stycznia 2020 roku zakaz będzie obowiązywał we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Dodatkowo w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę przed Wielkanocą sprzedaż będzie dozwolona wyłącznie do godz. 14.

Źródło: