Akcja ograniczająca wywóz biooodpadów ze wsi do miasta

   • Urząd Gminy Długołęka chce ograniczyć wywóz bioodpadów
  • Promuje wśród mieszkańców kompostowanie „u źródła”
  • By szerzyć ideę uruchomiono specjalny program 

Urząd Gminy Długołęka, chcąc ograniczyć wywóz biooodpadów ze wsi do miasta, promuje wśród mieszkańców kompostowanie „u źródła”.

„Program propagowania kompostowania na terenie gminy Długołęka” zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie bezpłatnego kompostownika (350 l lub 700 l). Jest on użyczany na 3 lata, a po upływie terminu obowiązywania umowy przechodzi na własność.

– Każdy mieszkaniec naszej gminy, który nie zalega z płatnościami za gospodarowanie odpadami, ma szansę otrzymać kompostownik. Ich ilość jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń – uprzedza Anna Sitnikow z wydziału ochrony środowiska.

Formularz dostępny jest w urzędzie gminy i na stronie internetowej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd