Dobre nastroje mogą mieć pozytywne skutki dla stanu naszych portfeli

   • Raport o inflacji NBP odnotowuje stabilny wzrost kredytów dla gospodarstw domowych
  • Lepsze nastroje konsumentów przekładają się na zapotrzebowanie na kredyty konsumpcyjne
  • Wzrost kredytu konsumpcyjnego ustabilizował się na poziomie najwyższym od 2010 r. 

Raport o inflacji NBP odnotowuje stabilny wzrost kredytów dla gospodarstw domowych. Jak piszą jego autorzy, dynamika akcji kredytowej dla gospodarstw domowych od kilku lat utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 4,5% w relacji rok do roku. Sprzyja tej dynamice dobra sytuacja na rynku pracy oraz rosnące dochody do dyspozycji. Dzięki zwiększeniu zdolności kredytowej gospodarstw domowych wzrost łącznego kredytu konsumpcyjnego ustabilizował się w ostatnim okresie na najwyższym od 2010 r. poziomie, tzn. 8,5% w relacji rok do roku w IV kwartale 2016 r.

W lutym 2017 r wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem wzrosła w porównaniu ze styczniem o 301,7 mln zł i wyniosła 165 047,2 mln zł. Jak wynika z danych NBP, coraz chętniej zaciągamy kredyty w złotych niż w walutach. W lutym wartość kredytów konsumpcyjnych w walutach obcych spadła od stycznia o 69,1 mln zł i wyniosła 6 013,3 mln zł, w tym samym czasie wartość kredytów konsumpcyjnych w złotych wzrosła 370,9 mln zł i wyniosła 159 034,0 mln zł.

Przypomnijmy przy okazji, że kredyt konsumpcyjny jest udzielany na cele prywatne, tj. nie związane z działalnością gospodarczą i zawodową. Spłata jest indywidualnie ustalana z bankiem. Zabezpieczenia kredytu stanowią najczęściej dochody kredytobiorcy lub poręczenia innych osób, a wysokość kredytu zależy od możliwości spłaty przez zaciągającego kredyt.

Głównym motywem zaciągania tego typu zobowiązań potrzeba (lub po prostu chęć) szybkiego dostępu do środków finansowych na opłacenie zakupów na potrzeby gospodarstwa domowego lub bieżących wydatków wynikających z nagłej decyzji o zakupie czegoś wcześniej nieplanowanego.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl