4 osoby usłyszą zarzuty

W rok po tragicznej imprezie na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, w wyniku której śmierć poniosło troje studentów, Prokuratura Bydgoszcz-Północ zakończyła śledztwo. Zbadane zostały wszystkie okoliczności organizacji otrzęsin, w czasie których ogarnięci paniką młodzi ludzie zaczęli się tratować w wąskim korytarzu.

W wyniku śledztwa przed sądem postawieni zostaną były rektor uczelni – prof. Antoni B., ówczesny prorektor ds. dydaktycznych i studenckich – prof. Janusz P., szef ochrony – Andrzej Z, a także była przewodnicząca Samorządu Studenckiego – Ewa Ż. To właśnie ostatnia z wymienionych osób, które usłyszą zarzuty, była formalnie organizatorką imprezy, która miała zostać przygotowana bez zezwolenia.

– Mamy już zebrany cały materiał dowodowy. Przygotowujemy akt oskarżenia – komentował zastępca prokuratora rejonowego Prokuratury Bydgoszcz-Północ Piotr Dunal. – Na jego sporządzenie i przesłanie go do sądu mamy dwa tygodnie.

Dziś społeczność akademicka uczci pamięć zmarłych studentów.

– Społeczność akademicka naszej uczelni z głębokim smutkiem wspomina wydarzenia, które miały miejsce na początku roku akademickiego 2015/2016. Rektor, Senat oraz Rada Samorządu Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy zaprasza środowisko akademickie do uczestnictwa w uroczystościach – zakomunikowały władze UTP.