Protestujący pracownicy osiągnęli porozumienie

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa, strajk pracowników LOT dobiegł końca. Protestujący członkowie załogi porozumieli się z zarządem spółki PLL LOT – podsumował Borys, który w sporze pełnił funkcję obserwatora.

– Około godz. 2.00 w nocy zakończono strajk pracowników, ale spór zbiorowy z pracodawcą trwa – wyjaśnia Agnieszka Szelągowska, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego.

Jednak, jak ocenia członek zarządu PLL LOT Bartosz Piechota, najważniejsze porozumienie w postaci zakończenia akcji protestacyjnej zostało osiągnięte.

– Spośród spełnionych postulatów protestujących członków załogi są: przywrócenie do pracy przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Moniki Żelazik oraz osób zwolnionych w związku z odmową wykonania obowiązków służbowych w ramach strajku, a także uchylenie nagany dla szefa Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT Adama Rzeszota. Zarząd PLL LOT zobowiązał się też do niedochodzenia od organizatorów kierujących strajkiem i uczestników roszczeń pieniężnych związanych z akcją strajkową – wymienia rzecznik prasowy spółki Adrian Kubicki.

Prace nad nowym regulaminem płac maja rozpocząć się od 7 listopada. Jednak przez co najmniej 24 najbliższe miesiące strony sporu zobowiązały się do „zachowania spokoju społecznego przez okres co pod warunkiem przestrzegania prawa i warunków porozumienia”. Także przyszłe kwestie sporne maja być w pierwszej kolejności rozstrzygane drogą polubowną.

kup artykuly platne