NIK znalazł winnych

 

Jak wynika z raportu pokontrolnego NIK, niewłaściwe planowanie prac utrzymaniowych, braki w nadzorze i niewykorzystywanie tablic do kierowania ruchem to zaniechania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), przez które na polskich autostradach oraz drogach ekspresowych często tworzyły się korki. Takie wnioski to efekt trwającej 2,5 roku kontroli dotyczącej sposobów zapobiegania korkom na najważniejszych drogach w Polsce.

– Niewłaściwie planowano prace przy utrzymaniu dróg. Zdarzało się, że firmy koszące trawę przy drodze na zlecenie GDDKiA robiły to w porze największego ruchu, przez co tworzyły się korki. Zalecenie centrali GDDKiA, by takie prace prowadzić z jak najmniejszą szkodą dla płynności ruchu, było w regionalnych oddziałach ignorowane. Przewidziane kary dla wykonawców w ogóle nie były stosowane – wynika z raportu NIK.

Inne zaniechanie GDDKiA to system tablic świetlnych do kierowania ruchem, które w większości nie były używane. Nieliczne używane tablice wyświetlały natomiast ograniczoną liczbę komunikatów. Najgorsze wyniki zdobyło GDDKiA w oddziale łódzkim. Tam na 55 zamontowanych tablic od 2012 roku nie uruchomiono żadnej, choć koszt ich zamontowania sięgnął 63 mln zł. Co więcej, ponad połowa tablic uległa uszkodzeniu, a na wszystkie skończyła się gwarancja producenta.

kup artykuly platne