Obrady 21 państw skupią na sobie uwagę całego świata

   • 2–12 lipca w Krakowie odbędzie się 41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
  • Miasto będzie centrum debaty o stanie zachowania i przyszłości światowego dziedzictwa
  • Obrady zgormadzą przedstawicieli 21 państw z międzyrządowego gremium 

W dniach 2–12 lipca w Krakowie odbędzie się 41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, a miasto stanie się centrum globalnej debaty o stanie zachowania i przyszłości światowego dziedzictwa, głosowań o nowych wpisach na światową listę dziedzictwa kultury i natury. Obrady przedstawicieli 21 państw wchodzących w skład tego międzyrządowego gremium, skupiają na sobie uwagę całego świata i będą komentowane przez media ze wszystkich kontynentów. Prowadzić je będzie krakowianin, prof. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury i przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Jako obserwatorzy w sesji wezmą udział delegacje pozostałych 193 państw – sygnatariuszy Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.

– To największe wydarzenie w tym roku na szczeblu rządowym, a zarazem największe, jakie organizuje Krakowskie Biuro Festiwalowe i Centrum Kongresowe ICE Kraków. Przedsięwzięcie to bardzo silnie odbije się na branży turystycznej; delegaci zobaczą Kraków, wpisany na pierwszą listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – mówi Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Jest to coroczne, międzyrządowe spotkanie 21 państw członków Komitetu, dotyczące stosowania w praktyce Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Podczas spotkania członkowie podejmują decyzje dotyczące wpisania nowych dóbr kultury i przyrody na listę światowego dziedzictwa. Tematem jest również przegląd i ocena ochrony dóbr już wpisanych.

W ubiegłym roku w Stambule zapadła decyzja (ze względu na przerwanie obrad, potwierdzona następnie w Paryżu), że Kraków będzie miastem-gospodarzem 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. „Kraków to piękne miasto dziedzictwa, wypełnionego kreatywnością. Kolejne pokolenia nadbudowują kolejne warstwy kultury, z szacunkiem spoglądając na perły architektury średniowiecznej, renesansowej i barokowej, powstającej w mieście na przecięciu kultury, dawnej stolicy państwa Jagiellonów. To nie tylko prastary ośrodek kultury europejskiej z bezcenną tkanką historycznego centrum i jedno najchętniej odwiedzanych dzisiaj przez turystów miejsc w Polsce, ale miasto zorientowane na przyszłość, Festiwalowe Miasto Świata IFEA, Miasto Kreatywne UNESCO w dziedzinie literatury, ważny ośrodek akademicki, centrum przemysłów książki i przemysłów spotkań, miasto z dynamicznie rozwijającym się sektorem usług biznesowych, jedno z ważniejszych takich ośrodków w Środkowej Europie”.

– Ostateczna decyzja o organizacji 41. Sesji zapadła w listopadzie w 2016 roku na posiedzeniu w Paryżu. Rząd Polski podpisał umowę na organizację kongresu dopiero w drugiej połowie kwietnia 2017 roku. Miasto bierze aktywny udział w organizacji. Budynek ICE był poddany ponad 20 wizytacjom – instytucji zagranicznych UNESCO oraz krajowych, pod kątem bezpieczeństwa. 24 maja podpisano umowę między Gminą Miejską Kraków a ministrem kultury, dotyczącą pełnienia funkcji gospodarza. Po naszej stronie są spore nakłady finansowe, ponad 2 miliony złotych. Jest to związane z działaniami w budynku, a także działaniami około kongresowymi – powiedział Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta.

Uroczyste otwarcie z udziałem Dyrektor Generalnej UNESCO Iriny Bokovej, przedstawicieli polskiego rządu i władz miasta odbędzie się 2 lipca na Wawelu. Kongresowi towarzyszyć będą liczne wydarzenia kulturalne skierowane zarówno do mieszkańców, jak i gości przebywających w mieście.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd