Miasto gości przedstawicieli samorządów z całej Europy po raz trzeci

   • Europejski Kongres Samorządowy odbywa się od 27 do 28 marca w Krakowie
  • Przedstawiciele samorządów z całej Europy pojawia się w mieście już 3. raz
  • Uczestnicy biorą udział w sześciu ścieżkach tematycznych 

Już po raz trzeci w Krakowie, od 27 do 28 marca, odbywa się Europejski Kongres Samorządowy. Przedstawiciele samorządów z całej Europy, wraz z reprezentantami środowisk biznesowych i instytucji rządowych biorą udział w sześciu ścieżkach tematycznych, w ramach których odbywa się blisko 80 wydarzeń.W pierwszym dniu kongresu w ramach Miejskiej Ścieżki Tematycznej dotyczącej samorządów gospodarczych, poruszony zostanie temat „Biznes i miasto: aspirując do miana superlokacji”.

Uczestnicy wydarzenia powitani zostali przez zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Elżbietę Koterbę i Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Aspire Andrew Hallama. W sesji specjalnej udział wziął prof. dr hab. nauk ekonomicznych Jerzy Hausner, a wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele międzynarodowych firm, których oddziały od lat prężnie działają w Krakowie, m.in. Cisco, Sabre, IBM.27 marca odbyły się również miejskie panele dyskusyjne: „Polskie metropolie w sieci współpracy” i „Metropolie jako bieguny wzrostu i innowacji”. W dyskusjach wzięli udział zarówno przedstawiciele instytucji europejskich, jak np. Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego; rządowych – Minister Jadwiga Emilewicz; samorządów, m.in. Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy czy Anna Jedynak, Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca; jak i środowisk naukowych i biznesowych, takich jak Narodowe Centrum Nauki czy Krakowski Park Technologiczny. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wziął udział w panelu dyskusyjnym „Burmistrz – menedżer – zarządzanie w praktyce” z cyklu „Zwyczajni – Niezwyczajni”.W drugi dzień, Kraków jako miasto gospodarz, postanowiło na współorganizowanych w ramach EKS wydarzeniach, że skieruje uwagę uczestników na turystykę, która dla wielu polskich miast, a szczególnie stolicy Małopolski jest kluczowa. Temat przewodni ścieżki brzmi „Turystyka w działaniach samorządów i jej udział w rozwoju gospodarczym gmin i regionów”. Wśród panelistów z ramienia miasta głos zabierze Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta. Swoje stanowiska przedstawią również m.in. Andrzej Gordon, Prezes ZG PTTK i Anna Jędrocha, Prezes Krakowskiej Izby Turystycznej.

Udział w panelach dyskusyjnych wezmą również goście zagraniczni, którzy będę mieli możliwość wskazania na praktyki związane z rozwojem sektora turystyki w innych krajach europejskich.

W tym dniu również odbędzie się panel dyskusyjny: „Samorząd gospodarczy w procesie wdrażania jednolitego wspólnego rynku”. Wśród panelistów znajdą się m.in. Wiesław Jopek, Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i Jakub Wojnarowski, Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan.

Ścieżki tematyczne inicjowane przez Kraków opierają się na kluczowych dla niego tematach, co pozwoli poruszyć istotne dla miasta obszary, które mogą stać się inspiracją dla jego dalszego rozwoju.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd