Nie będzie też lekcji religii

 

Jak informuje „Nasz Dziennik”, władze Warszawy zamierzają ograniczyć ilość krzyży wiszących w szkolnych klasach i zredukować lekcje religii w warszawskich szkołach. O takich planach świadczy interpelacja radnej Agaty Diduszko-Zyglewskiej, która w zmianach organizacji katechezy dostrzega rozwiązanie problemu przepełnienia szkół. Zdaniem radnej zmniejszenie liczby lekcji religii w szkołach może pozwolić warszawskim placówkom przygotować się na przyjęcie tzw. podwójnego rocznika.

Warszawa zwróci się do dyrektorów szkół, aby tworząc plany tygodniowych zajęć w przyszłym roku szkolnym, zwracali uwagę na umieszczenie zajęć nieobowiązkowych przed zajęciami obowiązkowymi lub po nich – odpowiada wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska na postulat zmniejszenia liczby lekcji religii w szkołach.

Zgodnie z informacją podaną przez „Nasz Dziennik”, zgodnie z przedstawionym planem redukcji lekcji religii w szkołach, uwzględniona ma zostać tylko jedna katecheza tygodniowo.

– Dyrektorzy poinformowani zostaną też, że w przypadku trudnych warunków organizacyjnych i lokalowych w szkołach ponadpodstawowych mają możliwość zwrócenia się do kurii obu warszawskich diecezji o wyrażenie zgody na realizację lekcji religii w mniejszym tygodniowym wymiarze godzin – wyjaśnia wiceprezydent Kaznowska.

Dodatkowo ma zostać wdrożona zasada, zgodnie z którą „wieszanie symboli religijnych powinno być związane jedynie z miejscami realizacji zajęć katechezy”.

kup artykuly platne