GUS podsumowuje liczbę wyjazdów turystycznych

 

Jak wynika z podsumowań Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), liczba wyjazdów turystycznych w przeliczeniu na gospodarstwa domowe rośnie. W ubiegłym roku polskie rodziny podróżowały łącznie 38,7 mln razy, co daje wynik o 6,6% większy niż rok wcześniej. Jak wylicza GUS, każde gospodarstwo domowe średnio uczestniczyło w liczbie 2,9 wyjazdów turystycznych.

– W ciągu roku mieszkańcy Polski odbyli 68,7 mln podróży. Przeważały podróże krajowe – było ich 55,2 mln, z czego 32,4 mln wyjazdów turystycznych krótkookresowych (2–4 dni) i 22,9 mln trwających 5 dni lub dłużej. W jednym wyjeździe przeciętnie uczestniczyło 1,8 osoby, a większość wyjazdów (ponad 93%) stanowiły podróże prywatne – poinformował GUS.

Na podróże zagraniczne polskie rodziny decydowały się w ubiegłym roku 13,4 mln razy. Przeważnie trwały one 5 dni lub dłużej (10,8 mln). Największe zamiłowanie do podróży dostrzegalne było w grupie wiekowej 15 lat lub więcej. Polacy w tym wieku odbyli 57,9 mln wyjazdów turystycznych, a więc o 5,5%. więcej niż w poprzednim roku.

Źródło: