800 tys. zł dla legniczan, którzy wymienią ogrzewanie paliwem stałym

   • W latach 2015–2016 do legniczan trafiło ponad półtora miliona złotych
  • Otrzymali je ci, którzy wymienili ogrzewanie paliwem stałym na ekologiczne
  • W tym roku prezydent Legnicy zarezerwował na ten cel kolejne 800 tys. złotych 

Ponad półtora miliona złotych trafiło, którzy wymienili ogrzewanie paliwem stałym na ekologiczne. Podpisano ponad 360 umów. W tym roku prezydent Legnicy zarezerwował na ten cel kolejne 800 tys. złotych.

Mieszkańcy nadal mogą korzystać z dobrodziejstwa programu zwalczania niskiej emisji, prowadzonego przez miasto. Trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie. W pierwszym kwartale wpłynęło ich 173. Sprawdzono je pod względem formalnym i merytorycznym.

W marcu pracownicy wydziału środowiska i gospodarowania odpadami Urzędu Miasta przeprowadzili 65 wizji w lokalach, których właściciele dokonali wymiany instalacji grzewczych. Z tymi, którzy uzyskali pozytywne opinie specjalistów, w kwietniu zawarte będą umowy na łączną kwotę blisko ćwierć miliona zł. Wypłaty nastąpią w ciągu 30 dni. W maju i czerwcu odbędą się kolejne wizyty sprawdzające u wnioskodawców, a do legniczan trafi pół miliona za wymianę źródeł ogrzewania.

Przestarzałe systemy ogrzewania, np. piece na paliwo stałe, powinny nadal być wymieniane na ekologiczne przez podłączanie się do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne albo odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne czy pompy cieplne).

Każdy, kto jest zainteresowany trwałą wymianą swojego źródła ciepła, może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 45% kosztów całości inwestycji. W przypadku osób, fizycznych, osób prawnych, przedsiębiorców do wysokości nie większej niż 5.000 zł, natomiast w przypadku wspólnot mieszkaniowych – do 10.000 zł. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, poparty dokumentacją przeprowadzonej inwestycji, w siedzibie Urzędu Miasta (pl. Słowiański 8) i poczekać na jego rozpatrzenie.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd