Ponad 80 proc. wierzy w skuteczność współdziałania

 

Cztery piąte Polaków (82 proc.) wierzy, że działając wspólnie z innymi, można osiągnąć więcej, niż samemu. Przeciwnego zdania jest mniej niż co dziesiąty (8 proc.) badany – wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Minimalnie rzadziej podzielane jest przekonanie, że wspólne działanie może mieć konkretne, dobre skutki w bezpośrednim otoczeniu badanych: 78 proc. ankietowanych uważa, że ludzie tacy jak oni, działając wspólnie z innymi, mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać problemy swojego środowiska czy miejscowości. Sceptycznie do takiej możliwości odnosi się co siódmy (14 proc.) respondent.

CBOS badał też realną gotowość ankietowanych do niesienia konkretnej pomocy w swoim otoczeniu. Na pytanie, czy badani znają kogoś spoza swojej rodziny, komu gotowi byliby np. pożyczyć coś wartościowego, twierdząco odpowiedziało 61 proc. Połowa ankietowanych (49 proc.) zna osobę, której byłaby gotowa nieodpłatnie pomagać w pracy na rzecz środowiska, miejscowości lub potrzebujących. Nieco mniej (41 proc.) byłoby gotowych wejść w spółkę z kimś znajomym, a najmniej (35 proc.) włączyłoby się w kampanię wyborczą znajomego.

Nieco więcej niż jedna czwarta Polaków (28 proc.) nie zna nikogo, z kim chciałaby współpracować w którejkolwiek z zaproponowanych dziedzin; 72 proc. widzi taką możliwość w co najmniej jednej sferze, w tym 19 proc. – we wszystkich wymienionych dziedzinach.

Według CBOS, przekonanie o korzyściach płynących ze wspólnego działania częściej wyrażają badani o wyższym poziomie wykształcenia, młodsi respondenci oraz mieszkańcy większych miejscowości.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face), wspomaganych komputerowo (CAPI), w dniach 1–8 lutego 2018 roku, na liczącej 1057 osób, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: