Jest nas o 402 tysiące więcej

 

Liczba narodzin w 2017 roku w Polsce wyniosła ok. 402 tys. Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), to o 20 tys. narodzonych dzieci więcej niż w roku 2016. Wzrost posiadanego potomstwa dotyczy przede wszystkim drugie, trzecie i dalsze w kolejności dzieci w rodzinie.

Jak podkreśla GUS, współczynnik dzietności wyniósł 1,45 (oznacza to liczbę 145 narodzin na 100 kobiet w wieku rozrodczym – 15-49 lat). To spory wzrost w porównaniu do 2016 roku, w którym na 100 kobiet przypadało 136 dzieci, i drugi rok, w którym dzieci rodzi się więcej.

Z ustaleń statystycznych wynika, że 236,1 tys. dzieci pojawiło się w miastach, zaś  165,8 tys. – na wsi. Częściej rodziły również kobiety przynależne do starszych grup wiekowych.

Mimo pozytywnych liczby narodzin, GUS zaznacza, że współczynnik dzietności nadal odbiega od pożądanej wielkości. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny w Polsce, na każde 100 kobiet w wieku rozrodczym powinno przypadać 210–215 urodzonych dzieci w każdym roku.

Źródło: