Misja ewaluacyjna Międzynarodowego Biura Wystaw

   • W czwartek miała miejsce konferencja prasowa prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej
  • Poświęcona była misji ewaluacyjnej Międzynarodowego Biura Wystaw
  • Celem wizyty jest ocena kandydatury miasta do organizacji EXPO International 2022 

W czwartek miała miejsce konferencja prasowa Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz Wiceprezydenta Miasta Łodzi Wojciecha Rosickiego poświęcona misji ewaluacyjnej Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE), która będzie gościła w Polsce i w Łodzi w dniach 3–7 kwietnia 2017 r.

Celem wizyty jest ocena kandydatury Rzeczypospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji EXPO International 2022. Raporty podsumowujące wszystkie trzy kandydatury zostaną zaprezentowane na Zgromadzeniu Ogólnym BIE w czerwcu 2017 r. Misje weryfikacyjne są elementem procesu aplikacyjnego o EXPO i odwiedzają wszystkich kandydatów.

 

Przedstawiciele BIE w trakcie misji odbędą szereg spotkań z najwyższymi władzami Rzeczypospolitej, w tym z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, Premier RP Beatą Szydło, Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim oraz szeregiem ministrów, a także z władzami lokalnymi i regionalnymi.

Ponadto w ramach misji zostaną zaprezentowane kluczowe elementy dokumentacji aplikacyjnej, w tym zwłaszcza proponowana tematyka Wystawy, biznes plan, koncepcja urbanistyczna, system transportowy i inwestycje niezbędne do właściwej realizacji projektu.

W agendzie misji znalazły się także spotkania pokazujące poparcie społeczne dla idei organizacji EXPO w Łodzi. Będą to spotkania z przedstawicielami biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz z przedstawicielami świata nauki, kultury i sztuki.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd