Sprawdź różnicę płac

 

Eurostat zbadał różnice wynagrodzeń z uwagi na płeć pracowników w większości państw. Jak się okazało, Polska jest jednym z krajów o najniższym wskaźniku gender pay gap. Co więcej, różnica płac we wszystkich krajach Europy z roku na rok spada. Już obecnie w żadnym z europejskich państw wartość wskaźnika gender pay gap nie przekracza 40%. Ostatnie lata, kiedy różnice wynagrodzeń były większe, przypadały przed rokiem 2000.

Badania Eurostatu do obliczania wskaźnika różnic wynagrodzeń z uwagi na płeć pracowników (gender pay gap) wykorzystał przeciętne stawki godzinowe kobiet i mężczyzn brutto w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 9 osób. Wyniki dowiodły, że Polska plasuje się w pierwszej 5. krajów z najniższą różnicą płac – 7,2%. Lepszy wynik osiągnięto wyłącznie w Rumunii, we Włoszech, w Luksemburgu i w Belgii.

infoplanet wydarzenia polska mamy rownouprawnienie w pracy wykres

– We wszystkich krajach badanych przez Eurostat kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. Wszędzie istnieją też znaczne dysproporcje w wielkości tej różnicy wynagrodzeń między krajami. Największe różnice wynagrodzeń z uwagi na płeć pracowników występują w Estonii – wskaźnik gender pay gap w tym kraju wynosi 25,3%. Wysokie wartości indeks ten przyjmuje także w Czechach (21,8%) i w Niemczech (21,5%) – donosi Eurostat.

kup artykuly platne