Opracuj niezwykłą mapę, jakiej w mieście jeszcze nie było

   • Urząd Miejski zachęca mieszkańców do zgłaszania świadectw jaworznickich dziejów
  • Tworzenie mapy wpisuje się w prowadzone w mieście konsultacje społeczne
  • Celem inicjatywy jest stworzenie katalogu miejsc istotnych dla historii miasta 

Urząd Miejski w Jaworznie oraz Muzeum Miasta Jaworzna zachęcają wszystkich mieszkańców do zgłaszania swoich propozycji i poszerzenia wiedzy na temat miejsc i obiektów o wysokiej wartości historycznej oraz świadectw jaworznickich dziejów, rozkwitu kultury i sztuki na terenie naszego miasta. Opracuj niezwykłą mapę, jakiej w mieście jeszcze nie było.

Tworzenie mapy wpisuje się w prowadzone w mieście konsultacje społeczne. To kolejne działanie po akcji dekomunizacji, podczas której mieszkańcy Jaworzna mogli podać propozycje nowych nazw dla ulic, które muszą zostać zmienione ze względu na ustawę dekomunizacyjną.

Celem inicjatywy jest stworzenie katalogu miejsc istotnych dla historii miasta, początkowo w formie serwisu internetowego, zawierającego dokładną lokalizację, materiały historyczne, fotografie i filmy prezentujące wskazane miejsca. Docelowo planuje się, aby ważne dla historii miejsca zostały opisane również w przestrzeni publicznej miasta.

– Zapraszamy do współtworzenia jaworznickiej mapy historycznej i zgłaszania własnych propozycji włączenia lokalnych miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej do wirtualnej bazy – mówi Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta. – Zgłaszać można zarówno miejsca, jak również inne ciekawe tereny, obiekty czy budowle, które związane są z historią Jaworzna.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd