Powody decyzji nieznane

Marek Chrzanowski, pełniący funkcję członka rady Polityki Pieniężnej (RPP), złożył rezygnację.

– Chciałbym serdecznie Państwa poprosić – zgodnie z pismem, które przesłałem dzisiaj do Pana Marszałka – o przyjęcie mojej rezygnacji. Tę rezygnację motywuję przyczynami osobistymi – powiedział na posiedzeniu komisji.

Pozytywną opinię senackiej komisji w sprawie odwołania Chrzanowskiego opublikowano na stronach Senatu. Informację potwierdził również Grzegorz Bierecki – przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych.

– Na podstawie art. 96 ust. 2 Regulaminu Senatu, wnioskuję o odwołanie przez Senat pana Marka Chrzanowskiego z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej, w związku ze złożoną rezygnacją. Przedstawiam Wysokiemu Senatowi następujący projekt uchwały – można przeczytać we wniosku z 5 października, zamieszczonym w druku nr 291.

Choć rezygnacja odbyła się przepisowo, zadziwiać może fakt, iż w harmonogramie posiedzenia, który zamieszczono na stronie Senatu, obrad nad odwołaniem członka RPP nie uwzględniono. Choć Chrzanowski wprost przytoczył powody swojej decyzji, wzbudzają one wiele pytań zwłaszcza, że motywowaną podobnie rezygnację, Chrzanowski złożył już na początku września.

– Złożyłem rezygnację. Nic złego się nie dzieje. Nie jest to związane z żadnym konfliktem, ani żadnymi niepokojami wokół RPP i NBP – mówił wówczas.

Swój wniosek wycofał następnie 20 września.

Obecnie, zgodnie z regulaminem Senatu, marszałek wyznaczy termin na składanie wniosków o powołanie nowego członka Rady.