Firma ogłosiła konsultacje z pracownikami

   • Marks & Spencer zamierza zamknąć 11 polskich sklepów
  • Zmiany są spowodowane niskimi wynikami finansowymi i zmianą strategii firmy
  • Sieć rozpoczęła dziś konsultacje z 351 pracownikami w Polsce 

Brytyjska sieć handlowa Marks & Spencer ogłosiła dziś rozpoczęcie z pracownikami konsultacji, które mają zmierzać do zamknięcia 11 polskich sklepów.

– Propozycja została opracowana przez Marks & Spencer po przeprowadzeniu kompleksowego przeglądu 466 zagranicznych sklepów, którego celem było przedstawienie jasnego obrazu prowadzonej działalności i czynników mających wpływ na wyniki. W przyszłości Marks & Spencer zamierza funkcjonować na mniejszej liczbie rynków, na których działają spółki będące w całości własnością firmy, ale z większym naciskiem na spółki joint venture i sieci franczyzowe. Grupa rozpoczyna dzisiaj konsultacje w sprawie zamiaru zamknięcia sklepów ze swoimi 351 pracownikami w Polsce. Marks & Spencer zobowiązuje się w pełni przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów prawa pracy w Polsce – podano w oficjalnym komunikacie.

Decyzja jest związana ze zmianami w strategii firmy po analizie półrocznych wyników finansowych. Model budowania własnej sieci działalności odnotował w ostatnim roku 45 mln funtów strat. Z tego względu Marks & Spencer zamierza zamknąć 53 sklepy na 10 rynkach europejskich – m.in. w Belgii, Estonii, Rumunii, Polsce, Holandii oraz na Słowacji, Litwie i Węgrzech.

– Zdajemy sobie sprawę z wpływu proponowanych w Polsce zmian na naszych pracowników i będziemy chcieli uzyskać ich opinie na temat naszej propozycji – uspokajał Jonathan Glenister, Dyrektor Regionalny na Europę, Chiny i Indie.