Które ośrodki rozwijają się lepiej?

 

Jak wynika z „Raportu o stanie wsi. Polska wieś 2018”, rozwojowy dysonans, który dzielił polską wieś od miasta, znika. Dokument stworzony przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), czas po wejściu Polski do UE to najlepszy czas w historii obszarów wiejskich.

– Widać to także w upodabnianiu się poglądów politycznych, aspiracji edukacyjnych, wzorców konsumpcji czy sytuacji demograficznej wsi i reszty kraju – wskazują autorzy raportu.

Inicjator i redaktor raportu prof. Jerzy Wilkin podkreśla, że liczba mieszkańców wsi rośnie, a ich czas życia stopniowo się wydłuża. Mimo to ludzie mieszkający na obszarach wiejskich to jedna z najmłodszych populacji w UE.

Wieś ogólnie rzecz biorąc przestała być odczuwana i traktowana jako „gorszy świat”. 85% mieszkańców wsi jest zadowolonych z miejsca zamieszkania – podsumował prof. Wilkin. – Dodatkowo wskaźnik ich zadowolenia jest nieco wyższy niż w dużych miastach. Między wsią a miastem spadają różnice w rozwoju infrastruktury czy wyposażenia gospodarstw domowych, ale też w obszarach „miękkich”, jak jakość kapitału ludzkiego – dodał.

Źródło: