Rzecznik Praw Obywatelskich o sposobach na bezdomność

 

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar otworzył w Warszawie konferencję „Podejście oparte o prawa człowieka w pracy z osobami bezdomnymi ze wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego". W swoim wystąpieniu powiązał spadek bezdomności z rządowym programem Mieszkanie plus.

– Mamy nadzieję, że program Mieszkanie Plus będzie jednym z czynników, które przyczynią się do rozwiązania problemów osób, które dotknięte są kryzysem bezdomności – wyraził nadzieję Bodnar. – Rzecznik Praw Obywatelskich od lat zajmuje się zwalczaniem problemu bezdomności, z tego powodu na początku mojej kadencji powołałem radę ekspertów, w skład której wchodzą specjaliści w dziedzinie pomocy osobom bezdomnym. Na co dzień intensywnie pracujemy nad osobami dotkniętymi problemem bezdomności, jednak nie na poziomie indywidualnym, a szukając rozwiązań systemowych. Takich, które z jednej strony likwidowałyby przyczyny powstawania bezdomności w Polsce, z drugiej stworzyły koncepcje polityki publicznej, zarówno na poziomie centralnym jak i samorządowym, które doprowadzałyby do zmniejszenia tego problemu – stwierdził.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał również, jaką rolę w zakresie zwalczania bezdomności odgrywa współpraca lokalna między miastami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami religijnymi i ośrodkami pomocy społecznej.

– Jeżeli widać w danym samorządzie zrozumienie dla problemu bezdomności i wolę jego rozwiązania, wtedy można skutecznie rozwiązywać te problemy – mówił.

Zgodził się z nim Przewodniczący Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności Jakub Wilczek.

Bezdomność nie jest przesłanką do tego, by łamać prawa jakiegokolwiek obywatela – stwierdził stanowczo Wilczek.

Jednym z działań służących ochronie praw osób bezdomnych ma być Miejska Karta Praw Osób Bezdomnych organizacji FEANTSA – katalog podstawowych praw osób bezdomnych, zagwarantowanych prawem krajowym i międzynarodowym. Wskazuje ona miedzy innymi działania, jakie powinny podejmować miasta, by skutecznie walczyć z problem bezdomności i pomagać osobom bezdomnym.

Źródło: