Środki na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii

   • Władze Rudy Śląskiejpozyskałyponad milion złotych unijnego dofinansowania
  • Dofinansowanie przeznaczone będzie na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii
  • Zostaną one zamontowane w 51 budynkach jednorodzinnych w mieście 

Ponad milion złotych unijnego dofinansowania pozyskały władze Rudy Śląskiej na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

– Wkrótce ogłosimy nabór, do którego będą się mogli zgłaszać zainteresowani mieszkańcy. Właściciele nieruchomości za taką inwestycję zapłacą jedynie 15% wartości całej instalacji oraz wartość podatku VAT od montażu urządzeń – wyjaśnia prezydent Grażyna Dziedzic.

W ramach realizowanego przez miasto przedsięwzięcia w 51 budynkach jednorodzinnych w Rudzie Śląskiej zamontowanych zostanie 31 instalacji fotowoltaicznych, 15 solarnych oraz 5 pomp ciepła.

– W 2015 r. przeprowadziliśmy ankietę wśród właścicieli budynków jednorodzinnych. Dotyczyła ona zapotrzebowania na instalacje produkujące energię ze źródeł odnawialnych. Odpowiedziało na nią 154 mieszkańców, którzy chcieliby przy współudziale miasta taką inwestycję wykonać. Także na podstawie ankiety dokonaliśmy wyboru tego, jakie konkretne instalacje będą realizowane w budynkach – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Najważniejszą korzyścią dla mieszkańców, którzy zdecydują się na udział w realizowanym przez miasto projekcie, są relatywnie niskie koszty, jakie będą musieli z tego tytułu ponieść. Tak naprawdę mieszkaniec zapłaci jedynie 15% wartości całej instalacji oraz wartość wynoszącego 8 proc. podatku VAT za usługę montażu instalacji.

– Pozostałe koszty pokryte zostaną z dofinansowania, które udało nam się pozyskać ze środków unijnych. Dodatkowo mieszkańcy odciążeni zostaną od załatwiania spraw związanych z procedurami przygotowania projektu takiej inwestycji, bo te bierze na siebie miasto – deklaruje wiceprezydent Mejer.

Nim pierwsze ekologiczne inwestycje zostaną zrealizowane w budynkach mieszkańców, miasto musi najpierw wyłonić operatora, który odpowiedzialny będzie za przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego z wyszczególnieniem danych inwestycji. W tym czasie ogłoszony zostanie nabór, do którego będą mogli przystąpić zainteresowani mieszkańcy. Co ważne, prace w budynkach mieszkańców realizować będzie firma wyłoniona w drodze przetargu przez miasto.

– W pierwszej kolejności będziemy chcieli wykonać inwestycje w tych budynkach, które są technicznie najbardziej przygotowane do montażu takich instalacji – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Ważne jest to, że osoby, które nie „załapią” się na dofinansowanie teraz, automatycznie znajdą się na liście do otrzymania dotacji w II etapie. W momencie ogłoszenia kolejnego konkursu przez Urząd Marszałkowski w 2018 r. chcemy starać się o dalsze środki unijne na ten cel – dodaje.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd