Środki pójdą na szpitale, muzea, kościoły

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podzieli 100 mln zł w formie pożyczek na projekty termomodernizacyjne szpitali, muzeów, akademików, czy kościołów - poinformował w środę Fundusz. Nabór wniosków potrwa do 22 grudnia br.

NFOŚiGW tłumaczy, że o dofinansowanie w formie pożyczki mogą ubiegać się m.in. szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja, podmioty prowadzące muzea lub domy studenckie, ale także te, które są właścicielem budynku wpisanego do rejestru zabytków; kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe.

"Dofinansowywane będą termomodernizacje budynków, ale – w zakresie zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów" - podkreślono w komunikacie.

Wsparcie będzie można otrzymać również na: ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych, wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii oraz przygotowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych i ekspertyz.

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji obniżenie emisji CO2.

Źródło: