Reforma w programie historii i WOS-u

Anna Zalewska i Jarosław Szarek, prezes IPN, podpisali właśnie list intencyjny dotyczący współpracy w edukacji. Wspólny cel obu instytucji to wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli historii oraz dążenie do aktywnego udziału młodzieży w przedsięwzięciach patriotycznych.

– Dyrektorzy szkół i nauczyciele już od wielu lat korzystają z pomocy edukacyjnych wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej – powiedziała Anna Zalewska, minister edukacji. – Dzięki podpisanemu dziś porozumieniu chcemy zacieśnić naszą współpracę.

Współdziałanie ma zaowocować również włączeniem się badaczy dziejów najnowszych Polski, pracujących w IPN, w proces powstawania programu lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie. Resortowi edukacji zależy szczególnie na rozwoju nowatorskich metod popularyzowania wiedzy historycznej, dostosowanych do potrzeb młodego pokolenia.

Ministerstwo edukacji zwraca uwagę na to, że wielu nauczycieli zainteresowanych wprowadzaniem takich metod narzekało w ostatnich latach na brak odpowiednich narzędzi. Tutaj właśnie znajduje się największe pole do działań IPN, który na poziomie lokalnych delegatur dysponuje interesującą dokumentacja historyczną i posiada doświadczenie w jej prezentowaniu.