Pełnomocnicy z odpowiedzialnością solidarną

Według aktualnej wersji projektu nowelizacji ustawy o VAT mechanizm solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika dokonującego rejestracji podatnika VAT obowiązywać ma za zobowiązania podatkowe od nowego roku. Co więcej, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, odpowiedzialność dotyczyć ma zaległości podatkowych podatnika, które mogą powstać w pierwszych 6 miesiącach działalności.

Ponadto resort finansów planuje rozszerzenie zakresu odpowiedzialności i objecie nią także przedstawicieli podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Ma ona zostać ograniczona do określonej kwoty i ewentualnych zaległości podatkowych powstałych na skutek działań podjętych w pierwszym półroczu po rejestracji podatnika jako czynnego podatnika VAT.

Jak można przeczytać w nowej wersji projektu: „w przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem za zaległości podatkowe powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika, jako podatnika VAT czynnego, z tym że odpowiedzialność ta nie może przekroczyć kwoty 500 tys. złotych”.