Zostanie przejęta Kolekcja Książąt Czartoryskich

   • Na dziś zaplanowano podpisanie umowy z Ministerstwem Kultury
  • Ureguluje ona status Kolekcji Książąt Czartoryskich
  • Znane są już również białe kruki kolekcji 

Na dziś zaplanowane jest podpisanie umowy, która trwale ureguluje status Kolekcji Książąt Czartoryskich jako dobra kultury o szczególnym znaczeniu dla narodu i państwa polskiego. Ma być ona sygnowana o godzinie 14 w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Przejęcie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolekcji muzealiów i zbiorów bibliotecznych z rąk dotychczasowych właścicieli – Fundacji Książąt Czartoryskich – oznacza, iż do polskich muzeów w najbliższym czasie może trafić około 86 tysięcy obiektów pamiątkowych i niemal 250 tysięcy rękopisów, starodruków i książek o dużej wartości historycznej. Wśród białych kruków kolekcji wymienia się m. in. takie dzieła, jak „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci, „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta, rysunki Augusta Renoira, pamiątki po Tadeuszu Kościuszce, szkatuły królów polskich, element garderoby Stefana Batorego, portrety Jagiellonów, korespondencje Chopina i Mickiewicza, akt Hołdu Pruskiego z 1525 roku czy rękopisy „Roczników” Jana Długosza.

Wartość dzieł szacowana jest nawet na 10 mld złotych. Za jaką kwotę zostanie przejęta –oficjalnie nie podano. Wiadomo jednak, że cała kwota pochodzi ze specjalnej rezerwy celowej, zaplanowanej w przyszłorocznym budżecie.