To efekt zmiany kulturowej

 

Trudno oszacować skalę rynkową korepetycji w Polsce, ponieważ dotąd nie przeprowadzono szczegółowych badań w tym zakresie. Nie można więc określić nawet przybliżonej liczby korepetytorów czy osób korzystających Według danych Google Trends, słowo „korepetycje” wyszukiwane jest niezwykle często, dając ponad 5 mln powiązanych stron.

z korepetycji. Jednak bezsprzeczne jest to, że cieszą się niezwykłą popularnością w internecie.

– Kiedyś korepetycje kojarzyły się z koniecznością uzupełniania braków w wiedzy. Obecnie są to zajęcia dla tych, którzy mają wysokie kompetencje i chcą je mieć jeszcze wyższe – wyjaśnia dr hab. Piotr Mikiewicz zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. badawczych i wdrożeń.

Jak sugeruje ekspert, popularność korepetycji to efekt zmiany kulturowej.

– Wydaje się, że obserwujemy pewną zmianę kulturową, jeśli chodzi o zaangażowanie rodziców w edukację i rozwój swoich dzieci. Cały czas widać, że im rodzice są bogatsi, społecznie lepiej usytuowani i lepiej wykształceni, tym częściej inwestują w zajęcia dodatkowe dla swoich dzieci, mając na uwadze inwestycję w ich dalszy rozwój edukacyjny. Także w niższych warstwach społecznych można zauważyć, że te zajęcia dodatkowe są coraz częściej brane pod uwagę – komentuje Mikiewicz.

Nagły wzrost zainteresowaniami zajęciami dodatkowymi to – zdaniem eksperta – wynik rosnącej świadomości w zakresie znaczenia wyników egzaminów.

– Nie chodzi o to, żeby dziecko brało korepetycje, żeby zaliczyło przedmiot, ale o to, aby zaliczyło je jeszcze lepiej i żeby miało przewagę konkurencyjną nad innymi w procesie rekrutacyjnym np. na dany kierunek uczelni wyższej – wskazuje Mikiewicz.

Źródło: