Dobra wiadomość dla zakochanych i posiadaczy tajemnic

   • Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła remont Grot Szeptów w Parku Oliwskim
  • Groty Szeptów zawdzięczają swoją nazwę specyficznym właściwościom akustycznym
  • Koszt trwającego od kwietnia remontu Grot wyniósł 280 tys. zł 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła remont Grot Szeptów w Parku Oliwskim. W związku z tym wszyscy zakochani i posiadacze wszelkich tajemnic mogą już z powrotem szeptać.

Groty Szeptów zawdzięczają swoją nazwę specyficznym właściwościom akustycznym. Groty to dwie znajdujące się naprzeciw siebie nisze. Ze względu na usytuowanie oraz konstrukcję odzwierciedlającą kształt muszli wzmacniają dźwięk oraz umożliwiają porozumiewanie się szeptem osobom, które są odwrócone do siebie plecami i przebywają w przeciwległych muszlach.

 

Zakres prac remontowych obejmował wymianę nawierzchni ścieżki prowadzącej do grot, z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię wykonaną z bruku klinkierowego. Zmiana dotyczyła również wejścia do grot, które zostały obniżone do stanu pierwotnego, czyli o ok. 15 cm. Fundamenty kamienne, które były zasypane ziemią i znajdują się pod powierzchnią gruntu zostały odsłonięte, co umożliwiło odbudowę rozebranych, brakujących fragmentów murów oporowych i renowację murów ceramicznych grot.

Całość została odtworzona na podstawie inwentaryzacji oraz fotografii wykonanych przed renowacją obiektów. Zostały do tego wykorzystane zabytkowe kamienie, układane na sucho, metodami historycznymi, bez zapraw wiążących.

Koszt trwającego od kwietnia remontu Grot wyniósł 280 tys. zł.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd