Będą wspólnie poszukiwać zaginionych

   • Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Fundacja ITAKA podpisali deklarację
  • Dotyczy ona prowadzenia wspólnych działań na rzecz poszukiwania zaginionych obywateli
  • Dokument jest formalnym potwierdzeniem dotychczasowej współpracy 

Wiceminister Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak oraz prezes Fundacji ITAKA Alicja Tomaszewska podpisali wczoraj deklarację w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz poszukiwania zaginionych obywateli polskich przebywających, zamieszkujących lub pracujących za granicą oraz wspierania rodzin osób zaginionych.

– Wsparcie Polaków przebywających za granicą to jeden z priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Mam nadzieję, że dzięki współpracy MSZ z Fundacją ITAKA wielu zaginionych rodaków zostanie odnalezionych – ocenił Dziedziczak.

Dokument jest formalnym potwierdzeniem współpracy, którą obie instytucje podejmowały już wcześniej. Zgodnie z treścią deklaracji, od teraz strony zobowiązane są do doskonalenia dotychczasowych formy współpracy, wymiany informacje na temat działań podejmowanych na rzecz poszukiwania osób zaginionych, prowadzenia wspólnych warsztatów i szkoleń oraz upowszechniania materiałów informacyjnych.

– Fundacja ma wspaniały dorobek i jest liderem w rozwiązywaniu tych przykrych wyzwań, a zacieśnienie współpracy przyczyni się do skuteczniejszego współdziałania obu instytucji w niesieniu niezbędnej pomocy naszym obywatelom za granicą – podkreślił sekretarz stanu w MSZ.