List z podziękowaniem dla grudziądzkiego samorządu

   • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podziękował grudziądzkiemu samorządowi
  • Grudziądz miał swój wkład w pozyskiwaniu środków unijnych w województwie
  • W efekcie region najefektywniej w Polsce wykorzystał wsparcie w latach 2007–2013 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki na ręce prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego skierował list z podziękowaniem za wkład grudziądzkiego samorządu w pozyskiwanie środków unijnych. Województwo Kujawsko-Pomorskie najefektywniej w Polsce wykorzystało wsparcie dostępne w ramach programów operacyjnych w latach 2007–2013.

– Cieszę się, że Grudziądz ma swój udział rozwoju i sukcesie całego regionu. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego pozwoliły nam m.in. na modernizację sieci tramwajowej, rewitalizację terenów poprzemysłowych nad Wisłą, rewitalizację Góry Zamkowej, Parku Miejskiego, ulic Starego Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku, a także budowę Wiślanej Trasy Rowerowej i przebudowę ul. Hallera i ul. Warszawskiej – mówi prezydent Grudziądza Robert Malinowski.

Warto dodać, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2014 grudziądzki samorząd otrzymał dofinansowanie na kwotę ok. 323,8 mln zł.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd