LEGO edukuje przedszkolaki

 

Nowy STEAM Park utworzony przez LEGO® Education pobudza naturalną ciekawość przedszkolaków w kierunku nauk ścisłych, technologii, inżynierii, plastyki i matematyki (ang. science – technology – engineering – arts and math – STEAM), poprzez niewyczerpane zasoby różnorodności, kreatywności i nauki poprzez zabawę.

BILLUNG, Dania – (BUSINESS WIRE) – LEGO® Education ogłosiła dzisiaj wprowadzenie nowego rozwiązania w zakresie edukacji przedszkolnej, czyli STEAM Park zaprojektowanego w taki sposób, żeby pobudzać naturalną ciekawość przedszkolaków w takich dziedzinach jak nauki ścisłe, technologia, inżynieria, plastyka i matematyka (STEAM). Pracując w sześcioosobowych grupach, dzieci wykorzystują klocki LEGO DUPLO® do zbudowania parku rozrywki z atrakcjami i przejażdżkami, co pozwala im na zapoznanie się z funkcjonowaniem przekładni i ramp, eksperymentowanie i zyskanie większej pewności w podejmowaniu prób i wyciąganiu wniosków z napotkanych problemów.

"Z przyjemnością udostępniamy nasz nowy STEAM Park LEGO Education w momencie, w którym odkrywanie przez dzieci możliwości, jakie niosą ze sobą nauki ścisłe, technologia, inżynieria, plastyka i matematyka stało się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej – powiedział Esben Stark Jorgensen, prezes LEGO Education. STEAM Park pomaga dzieciom rozwijać umiejętności niezbędne w XXI wieku, włącznie z rozwiazywaniem problemów, współpracą, kreatywnością i myśleniem krytycznym, które są niezbędne we wszystkich dziedzinach ich późniejszego kształcenia. Wiemy również, że tylko w najbliższym dziesięcioleciu przewidywane zatrudnienie w sektorach objętych programem STEAM będzie wzrastało w niemal dwukrotnie szybszym tempie niż w przypadku innych branż, a ćwiczenie tych umiejętności od najmłodszych lat pomoże przygotować się wszystkim dzieciom do znalezienia swojego miejsca na rynku pracy przyszłości".

Do nowego zestawu LEGO Education STEAM Park dołączony jest przewodnik dla nauczyciela, który zawiera plan ośmiu lekcji z przedmiotów z grupy STEAM, zgodny z wynikami najnowszych badań dotyczącymi nauczania tych przedmiotów w edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej oraz wytycznymi Krajowego Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej (National Association for the Education of Young Children) w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych, matematyki i przedmiotów technicznych. Strona LEGO Education na serwisie społecznościowym Pinterest zawiera również propozycje kreatywnych i gwarantujących dobrą zabawę zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków z przedmiotów z grupy STEAM.

Zestaw LEGO Education STEAM Park jest dostępny w sprzedaży już dziś, a na przestrzeni kilku tygodni będzie dostępny na całym świecie. Aby zdobyć więcej informacji, odwiedź stronę LEGOEducation.com/preschool lub skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem LEGO Education.

Źródło: