4 razy większe opłaty za odpady

 

Jak donosi Gazeta Wyborcza, wkrótce osoby, które wrzucają do jednego worka wszystkie śmieci, zapłacił 4 razy większe opłaty niż ci, którzy segregują odpady. Podwyższenie opłat to pomysł ministerstwa środowiska, który ma na zmobilizować Polaków do sortowania odpadów.

– We wrześniu przedstawimy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym wpiszemy na sztywno różnicę, jaka ma dzielić stawkę opłat za śmieci segregowane i zmieszane. Będzie to czterokrotność. Jeśli rada gminy ustali, że segregujący odpady mają płacić 15 zł, to ci, którzy tego nie zrobią, będą musieli płacić 60 zł – komentuje rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzózka, cytowany przez Gazetę Wyborczą.

Jak przekonują dziennikarze, obecnie stawkę opłat za odbiór odpadów ustalają samorządy dowolnie.

– Często finansowa zachęta do sortowania odpadów nie działa – mieszkańcom nie chce się wrzucać plastiku czy szkła do osobnych worków, jeśli mają w perspektywie oszczędność 5 zł miesięcznie. Tymczasem nad Polską wisi groźba wielomilionowych unijnych sankcji za to, że nie odzyskujemy wystarczająco dużo surowców z odpadów – twierdzi gazeta.

Źródło: