Do zdobycia stypendium w wysokości nawet 1250 euro miesięcznie

   • Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska ogłasza konkurs dla studentów i absolwentów
  • Ich celem jest wyłonienie innowacyjnych pomysłów związanych z ochroną środowiska
  • Można zdobyć staż w Niemczech i stypendium 1250 euro miesięcznie nawet przez rok 

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (SdS) ogłasza konkurs dla polskich studentów, absolwentów i doktorantów na innowacyjne pomysły związane z ochroną środowiska. Można zdobyć staż w Niemczech i stypendium 1250 euro miesięcznie nawet przez rok.

SdS jest oficjalnym partnerem fundatora programu stypendialnego Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) w Polsce.

Organizatorzy zapraszają do udziału zamieszkałych w Polsce doktorantów, magistrów bądź studentów ostatniego roku studiów, którzy dyplom magistra odbiorą przed końcem stycznia 2018 r. lub osoby, które ukończyły studia w ciągu ostatnich trzech lat, ale nie ukończyły jeszcze 31 roku życia.

– Celem programu stypendialnego jest wspieranie już od 20 lat rozwoju zawodowego najlepszych w Polsce młodych specjalistów w ochronie środowiska, a także możliwość wzbogacenia wiedzy zdobytej na studiach o praktyczne doświadczenia – zachęca Sylwia Turowska, II wiceprezes Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska, stypendystka XVIII edycji projektu. – Jednym z celów programu jest także, obok podnoszenia kwalifikacji zawodowych stypendystów, utworzenie sieci trwałych kontaktów w dziedzinie ochrony środowiska pomiędzy ekspertami z Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej oraz przełamywanie barier w ponadgranicznej współpracy na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

 

Zgłoszenia są przyjmowane od 16 czerwca do 16 września 2017. Kandydaci muszą posiadać gotowy scenariusz projektu, który chcą zrealizować w czasie swojego pobytu w Niemczech, świadectwo ukończenia studiów magisterskich (skan dyplomu) bądź w przypadku tych, którzy uzyskają dyplom po terminie składania aplikacji - zaświadczenie z uczelni o przewidywanym terminie ukończenia studiów i uzyskania dyplomu, opinię z uczelni, np. od promotora pracy dyplomowej, CV oraz potwierdzenie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego.

Nie dłużej, niż miesiąc po terminie składania wniosków organizatorzy poinformują zainteresowanych o wyniku oceny złożonych zgłoszeń. Najciekawsze projekty dostaną szansę na krótką prezentację podczas rozmowy kwalifikacyjnej 19 października 2017 roku. Ważne jest, by przekonać komisję podczas tego spotkania (po angielsku lub niemiecku), że to właśnie Twój pomysł na staż ma potencjał, aby stworzyć nam wszystkim na Ziemi bardziej przyjazne środowisko.

Jeśli kandydatowi się to uda, będzie zaproszony na uroczystą Galę 25 listopada 2017 roku, podczas której nagrodę wręczy mu pomysłodawca programu stypendialnego prof. Maciej Nowicki (były minister środowiska) wraz z przedstawicielami Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Swoją przygodę zwycięzcy rozpoczną 9 lutego 2018 roku 2-tygodniowym intensywnym kursem języka niemieckiego w Osnabrück. Aplikować należy poprzez stronę internetową.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd