To bariera rozwoju gospodarczego

 

W raporcie Warsaw Enterprise Institute (WEI) „Priorytety zdrowotne w kontekście demograficznego i gospodarczego rozwoju Polski” za jedną z najpoważniejszych barier, zagrażających rozwojowi polskiej gospodarki, uznano aspekty demograficzne i ekonomiczne niewydolności serca. Argumentem za takim wnioskiem mają być całkowite koszty pośrednie w wysokości ok. 4 mld zł rocznie.

Jak wskazali autorzy raportu, Polacy wciąż żyją krócej niż pozostali mieszkańcy krajów Unii Europejskiej. Co więcej, liczba zgonów w 2017 roku wrosła do 403 tysięcy, a więc o ponad 15 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. 180 tys. z nich (45%) było spowodowanych chorobami, a ok. 60 tys. – niewydolnością serca.

Niewydolność serca dotyczy ok. 600–700 tysięcy osób. W ciągu dekady liczba nowych zachorowań ma wzrosnąć do 250 tys. rocznie. Mimo że choroba dotyczy osób starszych, to obserwuje się rosnące obciążenie niewydolnością serca także w grupach wiekowych, które są aktywne zawodowo – można przeczytać w raporcie wskazano w raporcie.

Jak wylicza Warsaw Enterprise Institute, całkowite koszty pośrednie niewydolności serca w Polsce szacowane są na ok. 4 mld zł rocznie, z czego 60% to koszty przedwczesnych zgonów. Z tego względu konieczne jest podjęcie działań wobec osób ze stwierdzoną niewydolnością serca i szerzyć wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

– WEI rekomenduje podjęcie działań interwencyjnych poprzez refundację efektywnych kosztowo technologii medycznych w leczeniu niewydolności serca, jako jednego z fundamentów skutecznej opieki zdrowotnej, prowadzącej do redukcji zgonów i wzrostu jakości życia chorych. Kluczowe jest także wdrożenie modelu koordynowanej i kompleksowej opieki nad pacjentem z niewydolnością serca (KONS), który może poprawić jakość udzielanych świadczeń i pozytywnie wpłynąć na wskaźniki zdrowotne i ekonomiczne – sugerują autorzy raportu.

Źródło: